LABiz

Laboratorium Analiz Biznesowych

LABiz

Laboratorium Analiz Biznesowych

Korzyści z analizy danych

Współcześnie firmy gromadzą ogromne ilości danych, a dzięki połączeniu wiedzy biznesowej (lub innej wymaganej),
znajomości metod matematycznych i statystycznych oraz umiejętności informatycznych, mogą osiągnąć wiele korzyści
w działaniach strategicznych, taktycznych oraz operacyjnych

Wzrost przychodów

Zwiększenie sprzedaży m.in. poprzez lepsze zrozumienie klientów, ich zachowań, reakcji na zmianę cen, różnych zależności, trendów czy też odkrycie nowych lepszych perspektyw

Spadek kosztów

Znajdywanie strat których źródłem mogą być m.in.: nieefektywne wydatkowanie, procesy, kradzieże oraz wdrażanie rozwiązań które je zminimalizują lub usuną

Wzrost konkurencyjności

Umiejętne wykorzystanie danych zgromadzonych w firmie i poza nią prowadzi do wzrostu przewagi konkurencyjnej, tym bardziej jeśli dokonywane jest to w sposób bardziej zaawansowany od konkurencji

Oszczędność czasu

Zespół specjalistów w dziedzinie analityki może oszczędzić czas poświęcony na prowadzenie zaawansowanego procesu analitycznego. Dostarczając gotowe rezultaty pracownikom, sprawiają że mogą oni poświęcić swój czas na tym na czym znają się najlepiej, a nie na skomplikowane obliczenia

Podejmowanie lepszych decyzji

Szczegółowa analiza danych dostarcza użyteczne informacje i wnioski ze zgromadzonych danych, co pozwala podejmować trafniejsze decyzje strategiczne, taktyczne oraz operacyjne

Redukcja ryzyka

Dokonywanie predykcji i tworzenie scenariuszy w oparciu o stabilne podstawy prowadzi do lepszgo przygotowania w zmiennym środowisku biznesowym

Laboratorium Analiz Biznesowych
pomoże Tobie z procesami analitycznymi w Twojej firmie

„Bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią” - W. Edwards Deming

Zrozumienie uwarunkowań biznesowych oraz danych

Ustalamy cele, wymagania oraz ograniczenia projektu analitycznego. Jednocześnie dokonujemy wstępnej oceny jakości oraz przydatności udostępnionych danych. Wszystko to pozwala stworzyć wstępny plan działania.

Przygotowanie danych oraz modelowanie

Dokonujemy selekcji oraz oczyszczenia danych. Następnie przy użyciu różnych narzędzi i technik analitycznych przeprowadzamy np. eksplorację danych, estymację, predykcję, klasyfikację, grupowanie i odkrywanie reguł asocjacyjnych itd..

Ewaluacja oraz wdrożenie

Oceniamy zastosowane modele i osiągnięcie stawianych celi. Na tej podstawie przedstawiamy wnioski i gotowe rozwiązania do wdrożenia w przedsiębiorstwie.

O nas

"LABiz" tworzą ludzie, których pasją
jest odkrywanie nieodkrytego

Laboratorium

W naszej pracy opieramy się na podstawach naukowych i wiedzy merytorycznej

Analiza

W swoich działaniach kierujemy się profesjonalizmem i pasją w tym co robimy

Biznes

Głównym celem naszej pracy jest praktyczne zastosowanie jej wyników przez naszych klientów

Dane mogą pracować na Twój sukces,
pozwól nam to pokazać